Dokumenta - Niszczenie dokumentów

Poufność gwarantowana

Polityka prywatności

Od ponad 9 lat służymy naszym klientom chroniąc ich dane. Sprawne i nieza- wodne działanie przez tak długi czas nie byłoby możliwe bez stworzenia sys- temu zazębiających się zabezpieczeń, z których każdy element jest przez nas kontrolowany.
Pracownicy przechodzą szkolenia z obowiązujących procedur, zasad zacho- wania tajemnicy służbowej. Nie zatrudniamy osób karanych, a dodatkowa procedura uwierzytlaniania konwojentów przez B.O.K dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa odbioru i przewozu dokumentów.
Biuro Obsługi Klienta tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem, znające potrzeby klienta i potrafiące zorganizować sprawną realizację usług nawet w bardzo krótkich terminach i nietypowych lokalizacjach.
Konwojenci: dzięki systemowi GPS zawsze wiemy gdzie są nasze auta. Dokumenty od klientów odbieramy czytelnie oznaczonymi furgonami z atestowanymi zamknięciami. Konwojenci obsługują klientów w firmowym, łatwym do rozpoznania umundurowaniu.
Czynności służbowe – zawsze realizowane przez przynajmniej dwie osoby które kontrasygnują protokolarnie każdy etap realizacji usług. System informatyczny: każdy klient jest anonimowy. Jego dane posiada jedynie BOK w swojej zabezpieczonej bazie danych, konwojenci ani praco- wnicy niszczarni nie wiedzą czyje dokumenty niszczą, ani nie mają do nich dostępu na żadnym z etapów obsługi.
Niszczarnia i składnica akt znajdują się pod całodobową ochroną, wyposażone są w zabezpieczenia elektroniczne oraz monitoring i telewizję CCTV.
Wyposażenie: aby wykonywać usługi na najwyższym poziomie stosujemy sprawdzone i certyfikowane materiały.
Worki: stosujemy worki spełniające normę PN-83/P-84535, stosowane do przewozu pieniędzy i papierów wartościowych.
Plomby: specjalnie dla nas szwajcarska firma Unisto wykonuje plomby z naszym logo.
Maszyna niszcząca: dokumenty są niszczone w procesie cięcia i szarpania zgodnie z normą DIN 32 757, co pozwala niszczyć dokumenty do poufnych włącznie.
Certyfikaty: dzięki naszemu systemowi zabezpieczeń, certyfikaty zniszczenia dokumentów wystawiane przez naszą firmę są akceptowane przez wszystkie instytucje kontrolne w naszym kraju ( PIP, GIODO itd.).